Oszczędności z założenia instalacji gazowej

Cena gazu :       zł 
Cena benzyny :       zł 
Zużycie benzyny :   l/100 
Dystans miesięczny :     km 
Cena montażu instalacji :       zł 


Zużycie gazu : 


 km 
Koszt na gazie,100 km :     zł 
Koszt na benzynie,100 km :     zł 
Koszt na gazie, m. :     zł 
Koszt na benz. miesięczny :     zł 
Oszczędność miesięczna :     zł 
Oszczędność roczna :     zł 
Zwrot kosztów instalacji :     m